Materials reciclables

CONSTRUCCIÓ AMB PRIMERES MATÈRIES RENOVABLES

Materials reciclables

Zero plàstic

MÍNIM MANTENIMENT, EL QUE REDUEIX L'ÚS DE SUBSTÀNCIES NOCIVES.

Les Nauta Morgau són silencioses i no contaminants, construïdes amb matèries primeres renovables com la fusta laminada, encolada amb resines amb més d’un 50% de la seva composició de productes vegetals o amb fibra de lli, rebutjant la fibra de vidre i el plàstic. Tots i cada un dels materials que utilitzem són seleccionats amb els criteris més exigents en sostenibilitat i tenint en compte variables com la geopolítica internacional. Perquè la navegació del futur ha de ser amb armonia i respecte absolut amb l’entorn, utilitzant materials provinents d’explotacions responsables el més properes possibles i que no perjudiquin l’aigua ni l’aire.

Zero plàstic

Zero contaminació

UNA ALTERNATIVA EFICIENT

Les embarcacions Nauta Morgau són impulsades per energia eléctrica i surten equipades de sèrie amb sistemes autònoms de càrrega, és a dir, no requereixen equips especials de recàrrega en el moll, ni de repostatge de combustible que deixa una gran petjada de carboni. Aquesta característica, a més d’aportar comoditat i reducció de despeses a l’usuari, contribueix a desmassificar els punts de repostatge i aportar fluidesa al trànsit portuari. L’energia eléctrica és l’alternativa als combustibles fòssils per a contribuir a deturar el canvi climàtic o reduïr l’impacte existent, amb l’aventatge de minimitzar la contaminació acústica sobre el medi acuàtic.

Zero contaminació

Solució 360º

COMPROMÍS I PRESERVACIÓ

Volem liderar una nova forma de relació amb el mar amb una proposta que contempla el problema a 360 graus: construcció, manteniment mínim, vida útil i posterior reciclatge.

Treballem per a que aquesta iniciativa pionera pugui exportarse a d’altres territoris i definir una nova tendencia en la navegació per a contribuir a deturar l’escalfament global i fer el planeta més habitable. És per aquest motiu que tenim el ferm compromís de col·laborar amb organitzacions ( fundacions, ONGs, instituts de recerca, etc.) el fi prioritari sigui la preservació del medi ambient.