compromís mediambiental

Materials reciclables

compromís mediambiental

Zero plàstic

Les nostres embarcacions requereixen el mínim manteniment, el que redueix l’ús de substàncies nocives. Les Nauta Morgau són silencioses i no contaminants, construïdes amb matèries primeres renovables com la fusta laminada, encolada amb resines amb més d’un 50% de la seva composició de productes vegetals o amb fibra de lli, rebutjant la fibra de vidre i el plàstic. Tots i cada un dels materials que utilitzem són seleccionats amb els criteris més exigents en sostenibilitat i tenint en compte variables com la geopolítica internacional. Perquè la navegació del futur ha de ser amb armonia i respecte absolut amb l’entorn, utilitzant materials provinents d’explotacions responsables el més properes possibles i que no perjudiquin l’aigua ni l’aire.

Zero contaminació

Les embarcacions Nauta Morgau són impulsades per energia eléctrica i surten equipades de sèrie amb sistemes autònoms de càrrega, és a dir, no requereixen equips especials de recàrrega en el moll, ni de repostatge de combustible que deixa una gran petjada de carboni. Aquesta característica, a més d’aportar comoditat i reducció de despeses a l’usuari, contribueix a desmassificar els punts de repostatge i aportar fluidesa al trànsit portuari. L’energia eléctrica és l’alternativa als combustibles fòssils per a contribuir a deturar el canvi climàtic o reduïr l’impacte existent, amb l’aventatge de minimitzar la contaminació acústica sobre el medi acuàtic.

compromís mediambiental

Solució 360º

Volem liderar una nova forma de relació amb el mar amb una proposta que contempla el problema a 360 graus: construcció, manteniment mínim, vida útil i posterior reciclatge.

Treballem per a que aquesta iniciativa pionera pugui exportarse a d’altres territoris i definir una nova tendencia en la navegació per a contribuir a deturar l’escalfament global i fer el planeta més habitable. És per aquest motiu que tenim el ferm compromís de col·laborar amb organitzacions ( fundacions, ONGs, instituts de recerca, etc.) el fi prioritari sigui la preservació del medi ambient.


 

Descarregar catàleg